Friday, July 23

मोटरसाइकलमा सल फसेर एक महिला को मृत्यु ॥ दु:खद परिवार प्रति हार्दिक सहानुभूति !

May 18, 2021 201

सिरहा जिल्लाको औरही गा पा १ हरकटी देखि पोखरीया जाने बाटोमा मोटरसाइकलमा सल फसेर एक महिला को मृत्यु भएको छ ॥दु:खद परिवार प्रति हार्दिक सहानुभूति !?सिरहा जिल्लाको औरही गा पा १ हरकटी देखि पोखरीया जाने बाटोमा मोटरसाइकलमा सल फसेर एक महिला को मृत्यु भएको छ ॥दु:खद परिवार प्रति हार्दिक सहानुभूति !?सिरहा जिल्लाको औरही गा पा १ हरकटी देखि पोखरीया जाने बाटोमा मोटरसाइकलमा सल फसेर एक महिला को मृत्यु भएको छ ॥ दु:खद परिवार प्रति हार्दिक सहानुभूति !

प्रतिकृया दिनुहोस्