Friday, May 27

अमेरिकाबाट आएका यि भुटानी शरणार्थी प्रतिस्पर्धीले गाउँदा ५ सेकेण्डमा नै फर्किए प्रमोद खरेल, सबै जजहरु फर्किएपछि भयो खोसाखोस,(हेर्नुहोस भिडियो )

April 4, 2021 407

अमेरिकाबाट आएका यि भुटानी शरणार्थी प्रतिस्पर्धीले गाउँदा ५ सेकेण्डमा नै फर्किए प्रमोद खरेल, सबै जजहरु फर्किएपछि भयो खोसाखोस, तर प्रमोद खरेलले स्टेजमा नै गएर उचालेपछि के भयो हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो

अमेरिकाबाट आएका यि भुटानी शरणार्थी प्रतिस्पर्धीले गाउँदा ५ सेकेण्डमा नै फर्किए प्रमोद खरेल, सबै जजहरु फर्किएपछि भयो खोसाखोस, तर प्रमोद खरेलले स्टेजमा नै गएर उचालेपछि के भयो हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो
अमेरिकाबाट आएका यि भुटानी शरणार्थी प्रतिस्पर्धीले गाउँदा ५ सेकेण्डमा नै फर्किए प्रमोद खरेल, सबै जजहरु फर्किएपछि भयो खोसाखोस, तर प्रमोद खरेलले स्टेजमा नै गएर उचालेपछि के भयो हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो
अमेरिकाबाट आएका यि भुटानी शरणार्थी प्रतिस्पर्धीले गाउँदा ५ सेकेण्डमा नै फर्किए प्रमोद खरेल, सबै जजहरु फर्किएपछि भयो खोसाखोस, तर प्रमोद खरेलले स्टेजमा नै गएर उचालेपछि के भयो हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो

अमेरिकाबाट आएका यि भुटानी शरणार्थी प्रतिस्पर्धीले गाउँदा ५ सेकेण्डमा नै फर्किए प्रमोद खरेल, सबै जजहरु फर्किएपछि भयो खोसाखोस, तर प्रमोद खरेलले स्टेजमा नै गएर उचालेपछि के भयो हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो
अमेरिकाबाट आएका यि भुटानी शरणार्थी प्रतिस्पर्धीले गाउँदा ५ सेकेण्डमा नै फर्किए प्रमोद खरेल, सबै जजहरु फर्किएपछि भयो खोसाखोस, तर प्रमोद खरेलले स्टेजमा नै गएर उचालेपछि के भयो हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो

अमेरिकाबाट आएका यि भुटानी शरणार्थी प्रतिस्पर्धीले गाउँदा ५ सेकेण्डमा नै फर्किए प्रमोद खरेल, सबै जजहरु फर्किएपछि भयो खोसाखोस, तर प्रमोद खरेलले स्टेजमा नै गएर उचालेपछि के भयो हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो

प्रतिकृया दिनुहोस्